Om BLÅ NEGL

Øvelse ”BLÅ NEGL” startede med at være en øvelse for de hjemmeværnsfolk der gerne ville noget mere end det der stod i direktivet dengang ”At udfordre deltagerne, på fysiske og psykiske parametre, samt udvikle / træne den enkelte deltager i: “Overlevelse og enkeltmands færdigheder” Det er der ikke ændret ved, der er bare kommet mere til.

Øvelsen er vokset fra de første år hvor der var ca. 60 deltager til i dag hvor vi planlægger for ca 650 deltager øvelsen indeholder i dag fire områder som Blå Styrke, Gænger, Poster og KSN.

Blå styrke:

Op til 350 deltagere i alt. 250 fra bevogtningsenheder, 50 fra særlige enheder og op til 50 udlændinge. Enhedsstørrelse er ikke afgørende. Der er i denne øvelse ingen konkurrence, klassiske hjemmeværnsopgaver som bevogtning og overvågning er i fokus.

Blå styrkes (BS) delingerne får hver et område hvor opgaver er at lokalisere gængerne og hvis det er muligt fange dem, derudover skal hver deling oprette et BSO.
BS lederen sider på KSN og har en mindre stab bestående af:

  • Signal sektion med 4 mand til at bemande, KMP radioer og føre SIT log.
  • O sektion med 2 mand der holder styr på eget situationskort, placering af egne enheder.
  • E sektion, med 2 mand der holder øje med hvor holdene tages til fange, hvor holdene er.
  • O & E sektionen sammenholder situationen for at jeg bedre kan vurdere hvor og hvordan KMP skal lægge tyngde.
  • Endeligt består staben af 2 kører/sikrings folk, der køre KC eller NK FJ KMP ud.

Der har været enheder fra Sverige og Finland med i BS enhederne.

Gængere:

Blå Negl er baseret på at gennemføre en rute på henholdsvis en lang rute på omkring 40 km. og en kort rute på omkring 20 km. og finde frem til flest mulige poster på ruten. Der er op til 15 poster med forskellige udfordringer. Når en post er gennemført vil gænger-holdet – to eller seks mands hold – få tildelt point for deres indsats. Gængerne skal gennemføre ruten og klare flest poster over to nætter. Imellem posterne skal gængerne undgå at blive taget til fange af blå styrke og få minuspoint. Søndag morgen vil pointerne for hvert hold blive talt sammen og ved paraden umiddelbart efter morgenmaden, vil de bedste hold blive hædret og få tildelt deres præmier. To- og seksmandshold vurderes særskilt.

For at imødekomme de bedst trænede og dem som ikke er veltrænede soldater er Blå Negl opdelt i to kategorier, nemlig en lang og kort rute.

Blå Negl Lang:

Dem som deltager på lang ruter er veltrænede hjemmeværnssoldater primært fra PTR og INF enheder, soldater fra forsvaret og udenlandske enheder.

Der deltager op til 150 deltagere på lang rute, som er omkring 40 km i luftlinje. Men da man skal undgå at blive taget til fange af blå styrke kan den faktiske rute blive noget længere.

De sidste år har der været op til 150 deltager på lang rute fordelt på 10 seksmandshold og 10 tomandshold fra Hjemmeværnet og omkring 20 soldater fra andre danske enheder samt op til 40 udenlandske soldater fordelt på seksmandshold og tomandshold. Ved overbooking prioriteres det nordiske Hjemmeværn først, derefter tyske Reservisten.

Der har være besøg fra flere udenlandske enheder fra Tyskland, Schweiz, Frankrig, Finland og Sverige.

Lang rute vil være så udfordrende, at kun meget veltrænede soldater med en god fysik gennemfører hele ruten og når alle poster.

Blå Negl Kort:

På kort rute kan deltage op til 150 soldater forbeholdt medlemmer fra det danske hjemmeværn, som gerne vil have en imponerende oplevelse med mange udfordringer ved at skulle gennemføre en gå-tur på omkring 20 km og klare flest mulige poster. På kort rute opdeles man også i to- og seksmandshold. Skulle et hold være på 5 mand eller færre soldater vil det kunne deltage i konkurrencen med de handicap dette kan give. To- og seksmandshold vurderes særskilt.

Deltagere på denne øvelse skal kunne gennemføre øvelsen med et godt resultat, hvis den enkelte soldat har et niveau der svarer til gennemførsel af HJV lovpligtige uddannelse, er i almindelig god fysisk form og har vilje til at gennemføre, også selvom det øvelsen foregår medens det er mørkt, koldt og vådt. Gruppeføreren bør have nogle års erfaring samt have deltaget i anden øvelsesvirksomhed, med egen gruppe, udover et døgn. En gennemførelsesprocent mellem 80 og 90, anses for tilfredsstillende for ”Blå Negl Kort”.

 

KSN:

Førings- og kommandostationsøvelse:

Op til 100 deltagere. Der skal besættes alle normalt forekommende funktioner på en kommandostation. Øvelsen deles i to således at KIH har ansvar for drift af selve KSN og Øvelseschef har ansvar for afvikling af selve øvelsen.

Stabs- og signaløvelse: (Øvelseschef)

Der oprettes en ”tilnærmelsesvis” HD stab med alle elementer, plan- og analyse, operation, efterretning, logistik samt presse- og information. Der øves signaltjeneste til underlagte enheder (poster og øvelsestagere).

Kommandostationsøvelse: (KIH)

Alle normalt forekommende funktioner øves, logistik i bred forstand, herunder våbenkammertjeneste, genforsyning, transporttjeneste, forplejningstjeneste. Der øves føring af enheder, føring af kort samt ordreudgivelse. Der øves adgangskontrol, registrering og ophold på KSN.

Poster:

Der tilstræbes 10 – 14 bemandede poster hvis opgaver skal være alsidige og relevante. Herunder førstehjælp, enkeltmandsfærdigheder, skydning og fysisk krævende poster. Deltagere på ”Blå Negl Kort” og ”Blå Negl Lang” skal løse opgaver på alle poster. Derudover er der et antal døde poster som skal findes af deltagere på ”Blå Negl Lang”.

Besætningen på en post består af en momentleder (ML) samt en SINE operatør samt et antal hjælper. Der er normalt tilknyttet omkring 80 M/K på posterne.
Posterne er åbne fra fredag kl. 18:30 til lørdag kl. 08:00, hvorefter posterne hviler frem til de igen åbner kl. 17:30 lørdag og lukker kl. 08:00 Søndag morgen for at pakke sammen  og aflevere materiellet.

Det er et mål at posterne skal indeholder de 4 U’er (Udviklende – Uddannende – Underholdende 0g Udfordrende). Der er de seneste år blevet gjort meget for at få en rød tråd mellem gå turen og posterne. Det skal lige nævnes at det er hårdt arbejde at få  posten til at køre de 2 gange 12 timer i februar måned.