Vigtig info vedrørende våben til Blå Negl – Important info regarding weapons to Blue Nail

Gænger skal ikke medbringe våben – Walkers will not carry weapons


Til  Alle Gænger på 
Øvelse Blå Negl 2023

Hjemmeværnet i Danmark kan i år ikke levere det antal våben som øvelsen har ønsket, dette betyder at gængerne i år ikke skal medbringe våben og at der ikke udleveres våben ved start til udenlandske og danske gænger.

Alle udenlandske hold skal stadigt møde på det oplyste sted for omskoling , da der på øvelsen vil skulle skydes med danske udleverede våben.

Øvelsen vil blive gennemført, og gængerne skal opfatte situationen således at de er endt i området uden deres våben, og skal søge gennem fjendtligt terræn uden våben.

Blå styrke (Hunter force) vil have våben og vil agere som hidtil. 

Øvelsesledelsen vil arbejde hårdt for at dette bliver en engangs oplevelse, og vi vil allerede nu forsøge at skaffe tilstrækkelige våben til BN 2024                     

Med Venlig Hilsen

Chef Blå Negl

KN Bjarne Andresen

Klik her for at se beskeden som PDF

Walkers will not carry weapons


To
 all walkers on Exercise Blue Nail 2023                  

The Danish Homeguards are not able to deliver the necessary number of weapons requested for the exercise this year. This means that walkers will not bring their own weapons, and that weapons are not issued to foreign or Danish participants at the start of the exercise.

All foreign teams will still sign in at the appointed meeting place to be trained for using the  weapon, as the exercise includes an element of shooting with Danish issued weapons.

The exercise will be carried out as otherwise planned, and the walkers will be asked to see the situation as a case of being left in the area, and now have to find their way throught enemy territory without weapons.

Blue team (Hunter force) will have weapons and will hunt as always.

The exercise leaders will work hard to make sure this will not happen again, and we are already working hard to make sure that there are enough weapons available for BN 2024.

Med Venlig Hilsen

Chef Blå Negl

KN Bjarne Andresen

Click here to see the message as pdf