ØVELSE “BLÅNEGL” 2024

 

ØVELSE ”BLÅNEGL”

23 – 25. FEBRUAR 2024


Formål:

Øvelsen primære formål at træne og kontrollere enkeltmand feltmæssige færdigheder samt en række soldatermæssige færdigheder herunder: førstehjælp, kortlære, modtagelse af befaling, passage af hindringer m.m. Øvelsen giver veluddannede og trænede soldater mulighed for at blive udfordret i et miljø, og på en opgave, der kræver fysisk form og modstandskraft ud over det normale for en hjemmeværnssoldat.

Øvelsens andet formål at træne distriktets enheder og dispositionsenheder i øvelsesplanlægning, føring, befalingsudgivelse, befalingsmodtagelse, overvågning, bevogtning, logistisk støtte, signaltjeneste, informations- og pressetjeneste.

Alle funktionsniveauer fra menig hjemmeværnssoldat til distriktsstab øves.

Mål:

Rutens længde og de indlagte opgaver på øvelsen er designet med det mål for øje at kun de bedste soldater kan fuldføre hele øvelsen. Det kan derfor forventes, at kun et fåtal gængerne kan fuldføre øvelsen i dens fulde længde.

Målet med øvelsen for gængerne er at udbygge soldaternes viden og færdigheder inden for deres virke som infanterist/patrulje soldat. Målet for øvelsesledelse, stab og hunterforce er at træne og vedligeholde færdigheder indenfor egen fører eller stabsfunktioner. Derudover vil der være mulighed for at uddanne og øve den enkelte i områder – hvor den enkelte ønsker at afprøve sig selv.

Kontrol af målopfyldelse:

For soldater, der deltager som gængerne vil der være kontrol af målopfyldelse ved hver enkelt post og gængerne blive bedømt samlet for øvelsen som ”udgået, deltaget eller fuldført”.

Øvrige funktioner; Hunterforce og alle stabsfunktioner, evalueres løbende.

Øvelsen vil efterfølgende blive evalueret på øvelsesledelsesniveau.

Sikkerhed:

Øvelsens sikkerhedsbestemmelser gennemgås inden øvelsens start til alle deltagere:

 • håndgemæng er forbudt
 • sikkerhedsbriller skal bæres under hele øvelsen
 • ved personskade kontaktes KSN, evt. via en post
 • ved større skader ringes 112. Efterfølgende kontaktes KSN jfr. ovenstående
 • Ingen må forlade øvelsen uden at have været omkring KSN.

Øvelsens elementer er:

Gængerne på øvelsen vil skulle gennemføre:

 • Patrulje og navigation i terræn og i mørke i fjendeland
 • Skydning, samarbejdsopgaver, førstehjælp, march og andre former for soldatermæssige færdigheder

Hunterforce vil skulle gennemføre:

 • Patruljer, til fods og kørende
 • Befalingsudgivelse/-modtagelse
 • Felttjeneste og beredskabsområde
 • Etablering af overvågningslinjer og overvågningsstader
 • Etablering og udførelse af bevogtning i fredstid

Øvelsesstab vil skulle gennemføre:

 • Opstilling af poster og KSN
 • Befalingsudgivelse/-modtagelse
 • Planlægning, gennemførelse og kontrol af en stor øvelse
 • Uddannelses- og øvelsesaktivitet
 • Logistiktjeneste
 • Signaltjeneste
 • Kontrol og Kampdommervirke

Gængerne

Øvelsen afholdes for hjemmeværnssoldater fra alle værn og enhedstyper. Øvelsen giver udenlandske enheder mulighed for at deltage i begrænset omfang.

Turen stiller store krav til den enkelte deltager, såvel fagligt, fysisk og mentalt!

Blå Negl er så udfordrende, at kun veltrænede soldater i god form kan gennemføre. Det betyder, at du er nødt til at træne både dine færdigheder og fysik for at kunne gennemføre. Ruten vil være ca. 45 km i luftlinje

  

Generelt:

 • I vil færdes i ukendt terræn og skal tilbagelægge store afstande til fods for at nå målet
 • Øvelsen foregår i fjendtligt terræn og I vil under hele turen være ”jaget vildt” og vil prøve at forhindre jer i at fuldføre øvelsen.
 • Der vil være op til 20 kontrolpunkter, hvor der skal løses opgaver af forskellig karakter. Løsning af disse opgaver er afgørende for placeringen i konkurrencen. Der gives point for udførelsen
 • man bevæger sig som 2-mands hold eller som 6-mands hold
 • man bevæger sig i mørke og ”sover” i dagslys (hvis der er tid og hvis man ikke bliver spottet af Hunterforce)
 • Der er præmier til bedste 2-mandshold og bedste 6-mands hold.

 

Du skal medbringe:

 • motivation og gå-på mod
 • sygesikringsbevis
 • Kampuniform, hovedbeklædning, støvler rygsæk, min. 10 kg, og basis eller kampvest.
 • sikkerhedsbriller, som skal bæres under hele øvelsen
 • militært Id-kort
 • Du skal være klar til at gennemføre vandpassage.

Du må medbringe:

 • lysforstærknings udstyr.
 • medbringer du medicin skal type rapporteres i tilmelding

Du må ikke medbringe:

 • GPS-udstyr
 • Termisk udstyr

Øvrigt anbefalet udrustning og hints:

 • rast-udstyr og kogegrej (bestilles evt. hos egen FSBM)
 • ekstra sokker, underbeklædning m.v. under hensyntagen til vejret
 • kompas med grader og TS medbringes
 • udstyr, der ikke er udleveret af Hjemmeværnet, medbringes på eget ansvar.
 • Husk: Alt, hvad du medbringer, skal du selv bære under hele turen. Pak let, men du skal til stadighed være en funktionsduelig soldat

 

Generelle regler:

 • 2-mands hold kan kun gennemføre, hvis begge soldater fuldfører.
 • 6-mands hold kan kun gennemføre, hvis minimum 5 soldater fuldfører.
 • ved skade eller andet, hvor holdet eller enkeltpersonen ønsker at stoppe, søges til nærmeste post.
 • Der udleveres ét kort pr. hold.
 • Der udleveres kun minimumsbeholdning af ammunition og forplejning ved start.
 • Der udleveres ‘Rules of Engagement’ ved ankomst til øvelsen. Rules of Engagement skal overholdes. Ved overtrædelse vil holdet blive taget ud af øvelsen.

Tilfangetagelse:

 • Hunterforce må ikke tilbageholde holdet. En tilfangetagelse må maximalt tage 5 minutter
 • En klage over tilfangetagelse skal indrapporteres ved efterfølgende post til postleder.
 • Ved alle poster er der safezone, så du kan komme til og fra posten uden at blive taget til fange. Hvis du mener at være taget til fange af Hunterforce indenfor en safezone skal du notere koordinat på tilfangetagelse og melde dette til debriefing og øvelsesledelsen vil tage stilling til din klage.
 • En tilfangetagelse er berøring. Bliver en fra holdet rørt af Hunterforce, skal holdet stoppe og lade sig tage til fange.Holdet skal kunne samles ved tilfangetagelse, hvis holdet ikke kan samles indenfor et minut efter første mand, er taget til fange, udgår holdet.
 • Hunterforce skal matche holdet ved tilfangetagelse. Dvs. to fra Hunterforce kan fange et to-mandshold, men ikke et 6 mands hold.
 • Gentagende tilfangetagelser på rød vej, kan betyde diskvalificering såfremt kampdommer vurdere at holdet har bevæget sig taktisk ukorrekt.

Hunterforce:

 • op til 350 deltagere i alt
 • 250 fra bevogtningsenheder, 100 fra særlige enheder
 • Enhedsstørrelsen er ikke afgørende. Der er i denne del af øvelsen ingen konkurrence. Den vil dog indeholde klassiske hjemmeværnsopgaver, hvor bl.a. bevogtning og overvågning er i fokus.

Generelle regler:

 • Hunterforce skal være feltmæssigt påklædt, ingen soldater uden udrustning og våben.
 • Der udleveres ‘Rules of Engagement – Hunterforce’ ved ankomst til øvelsen.

Rules of engagement skal overholdes og ved overtrædelse vil

Hunterforce enheden (sektion, gruppe) bliver taget ud af øvelsen.

Arkivfoto. Start-parade.

 

Øvelsesstab

Øvelsesstaben står for:

 • Lede og gennemføre øvelsen
 • Battlespace management (placering af enheder og poster)
 • Overordnet sikkerhed, logistik, signaltjeneste
 • Opstille poster på ruten
 • Opstilling af HQ
 • Koordination mellem enhederne
 • Markskade tjeneste
 • Kampdommer virksomhed
 • Forplejningstjeneste
 • Registrering af point og tilfangetagelser
 • Diplomer og afslutningsceremoni

Generelle regler:

 • Der udleveres ‘Rules of Engagement – Poster’ ved ankomst til øvelsen. Rules of engagement skal overholdes og ved overtrædelse vil kampdommere blive tilkaldt og fornødne nødvendige tiltag vil blive implementeret.

 

Den eftertragtede Vandrepokal der kæmpes om

Guldstøvlen til vinderen af 2-mands hold

 

Vel mødt til en Udviklende – Uddannende – Underholdende – Udfordrende

Hjemmeværnsaktivitet

Med venlig hilsen

Øvelsesledelsen

KN Bjarne Andresen